TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE al magazinului online www.mrspray.ro

Compania care administrează site-ul www.mrspray.ro, denumit în continuare www.mrspray.ro, este VALUESQUARE ENTERPRISES EMEACO LTD 59 Thessalonikis str, Limassol, Cyprus,  având codul unic de înregistrare CY10303478R.
Plasarea unei comenzi către mrspray.ro implica acordul dumneavoastră cu termenii și conditiile site-ului www.mrspray.ro

În momentul efectuării unei comenzi online pe site, clientul declară că a luat cunostința și este de acord cu cele mentionate mai sus, declară și garantează că are peste 18 ani sau în cazul în care este minor utilizează website-ul www.mrspray.ro însoțit de un părinte sau îngrijitor. Acceptarea acestor termeni și condiții dă naștere unui veritabil contract între părți, făcând aplicabile clauzele Codului Civil privind comertul în aceste situații.

Sub rezerva termenilor și condițiilor, magazinul nostru acordă dreptul limitat, revocabil, non-transferabil și non-exclusiv, de a utiliza magazinul on-line numai în scopul de a face cumpărături în scopuri personale și nu pentru orice utilizare comercială, sau în numele unei terțe persoane, cu excepția celor autorizate în mod expres, în scris, de către www.mrspray.ro. Orice altă încălcare a termenilor și condițiilor va duce la ștergerea contului creat, fără o notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a refuza servicii, de a anula conturi, și/sau anula comenzi, fara nicio limitare, dacă consideram că prin comportamentul clientului se încalcă legislatia în vigoare sau este dăunătoare pentru interesele societății noastre.

Clientul nu are dreptul de a exploata în orice mod acest website sau orice porțiune a acestuia cu excepția cazului în care acest lucru a fost permis în scris de către magazinul nostru. Utilizatorul nu are dreptul să folosească în scop comercial niciuna din informațiile furinizate în magazinul nostru online sau de a utiliza în orice alt fel website-ul ]n beneficiul unei alte inteprinderi cu excepția cazurilor autorizate de magazinul nostru.

 

Utilizatorul nu trebuie să încarce, distribuie, publice prin intermediul acestui website orice conținut, informații sau alte material care:

  • încalcă drepturile de autor, brevete, mărci comerciale, mărcile de serviciu, secrete comerciale, sau alte drepturi de proprietate ale unei persoane;
    include virusi, bug-uri, viermi sau alte coduri dăunătoare;
    3. face acuzații calomnioase, amenință, defaimă, este obscen, indecent, pornografic sau ar putea da naștere la orice răspundere civilă sau penală în conformitate cu legislația româneasca.

Veți fi singurul responsabil pentru accesul și utilizarea website-ului www.mrspray.ro, de către orice altă persoană care ar putea folosi User-ul si Parola dvs., cu sau fara consimțământ. Sunteți singurul responsabil pentru protejarea securității și confidențialității parolei și userului de indentificare atribuite dvs. de către magazinul nostru. În cazul în care constatați că user-ul și parola dvs. sunt folosite de către o altă persoană, vă rugăm să ne contactați de urgență.
Mai mult, utilizatorul nu trebuie să folosească o adresă de e-mail falsă, pretinzând că este altcineva pentru a induce în eroare. Magazinul nostru www.mrspray.ro are dreptul, dar nu este obligat să ștearga sau să editeze orice conținut trimis (inclusiv comentarii sau opinii).

Orice reziliere/anulare a acordurilor stabilite între magazinul on-line și client nu afectează drepturile și obligațiile aferente (inclusiv obligațiile de plată) a părților apărute înainte de data rezilierii.

 

DEFINITII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de VALUESQUARE ENTERPRISES EMEACO LTD, prin intermediul magazinului virtual Mr. Spray (www.mrspray.ro) către cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul exprimat în scris de către Părți.

 

Termeni:

  • Cumpărător: persoana fizică/juridică care efectuează o comanda;
  • Vânzător: VALUESQUARE ENTERPRISES EMEACO LTD – prin magazinul online www.mrspray.ro.
  • Comanda – resprezintă acordul stabilit dintre Vanzător și Cumpărător, de regulă sub format electronic (email), prin care www.mrspray.ro se obligă să livreze bunurile comandate iar Cumpărătorul se obligă să plătească contravaloarea bunurilor comandate.
  • Contract – resprezintă o Comandă confirmată ulterior de către Vânzător.
  • Bunuri – reprezintă orice produs din magazinul online www.mrspray.ro, menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzator Cumpăratorului.

 

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin procesarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.mrspray.ro, Cumpărătorul este de accord cu Termenii și condițiile magazinului online www.mrspray.ro. Acceptarea comenzii de către Mr. Spray se consideră finalizată în momentul confirmarii prin e-mail. Orice comandă neconfirmată de către Mr. Spray nu va avea valoarea unui Contract între părți. Prin urmare, părțile sunt de acord asupra faptului că exclusiv email-urile, între părți au valoare contractuală.

 

ERORI DE TIPAR

În cazul în care un produs este listat la un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unor erori tipografice sau erori în stabilirea prețurilor sau informațiile despre produs primite de la furnizorii noștri, vom avea dreptul de a refuza sau anula orice comandă plasată pentru produsele care prezinta astfel de erori, chiar daca aceasta a fost platită de dvs. În acest caz vom remite sumele achitate în contul produsului/produselor comandate și anulate.

 

COMENTARII ON-LINE CU PRIVIRE LA PĂRȚI DIN MAGAZIN SAU CU PRIVIRE LA PRODUSELE MAGAZINULUI ON-LINE

Toate informațiile, tehnicile, ideile, întrebările, comentariile, sugestiile trimise sau postate pe www.mrspray.ro vor fi tratate ca neconfidențiale și vom avea dreptul, irevocabil și transferabil de a utiliza, copia, distribui, afișa, publica, vinde, închiria, efectua, transmite, adapta, crea lucrări derivate, prin orice mijloace și in orice formă, de a traduce, modifica, inversa, dezasambla, decompila. Toate din cele enumerate mai sus devin automat proprietatea unica si exclusiva a Mr. Spray și nu vor fi niciodata returnate dvs.

Mai mult, clientul declară și garantează faptul că toate comentariile, recenziile sau alt tip de conținut al sau pe acest website, nu va viola și/sau încalca drepturile oricarei părți terțe.

 

PROPRIETATEA INTELECTUALA

Orice element regăsit pe pagina de internet www.mrspray.ro precum textul, grafica, butoanele, icoanele, imaginile, clipurile audio și software-ul aparțin ăn exclusivitate Mr. Spray. Utilizarea de oricare dintre mărcile noastre de comerț sau mărci de servicii fară acordul expres scris, este strict interzisă fără consimțământul explicit prealabil.

În cazul în care doriți să adresați/raportați probleme legate de drepturi de proprietate intelectuală, vă rugăm să vă adresați la numărul de telefon de contact aflat pe site sau la mrsprayro@gmail.com.

 

LEGEA ȘI JURISDICTIA APLICABILĂ

Părtile sunt de acord ca prezentul acord să fie supus legii Ciprului. Litigiile ce decurg din interpretarea prezentului acord vor fi solutionate pe cale amiabila iar daca acest lucru nu este posibil vor fi deferite instanțelor competente material din Orasul Limassol. Părțile sunt de acord că instanțele ce vor soluționa litigiul să fie cele din Orasul Limassol competente material.